Dočasné antidumpingové clo na rúry a rúrky z Ruska Turecka

31/07/2012 08:08

EÚ zaviedla NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 699/2012 dočasné antidumpingové clo v rozpätí od 9,6 až do 23,8 % na dovoz rúr a rúrok zo Ruska a Turecka do EÚ a to s účinnosťou od 1.8.2012 na obdobie šiestich mesiacov na nižšie uvedené výrobky:

Príslušným výrobkom je príslušenstvo na rúry a rúrky (iné ako liate príslušenstvo, príruby a príslušenstvo so závitom) zo železa alebo z ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele) s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm používané na zváranie na tupo alebo na iné účely, v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 a ex 7307 99 80 (ďalej len „príslušný výrobok“).