Antidumpingové clo na laná a káble z Kórei

09/07/2012 14:34

Dˇan 29.6.2012 nadobudlo účinnosť vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2012 (mení a dopĺňa VN č. 102/2012), ktoré ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike s rozšírením na dovoz okrem iného z Kórejskej republiky a to bez ohľadu, či majú alebo nemajú pôvod deklarovaný v Kórejskej republike.