Antidumping na spojovací materiál z Číny a Malajzie

31/07/2012 07:59

Konečné antidumpingové clo bolo zavedené na spojovacie materiály dovážané z Číny a malajzie do EÚ. Za týmto účelom bolo prijaté vykonávacie nariadenie Rady č. 693/2012, ktoré mení a dopĺňa nariadenie EÚ č. 723/2011. Týmto sa rozšírilo antidumingové clo uložené nariadením ES č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa a ocele s pôvodom v Číne alebo zasielaných s Malajzie bez ohľadu na pôvod v Malajzii. Toto nariadenie je účinné od 1.8.2012 a vzťahuje sa na výrobky nižšie uvedené:

Príslušným výrobkom sú určité spojovacie materiály zo železa a ocele iné ako z nehrdzavejúcej ocele, t. j. skrutky do dreva [okrem vrtúľ (do podvalov)], samorezné skrutky, ostatné skrutky a svorníky s hlavou (tiež s maticami alebo podložkami, avšak okrem skrutiek sústružených z tyčí, prútov, profilov alebo drôtov s hrúbkou drieku v pevnej časti nepresahujúcou 6 mm a okrem skrutiek a svorníkov na upevňovanie konštrukčných materiálov železničných tratí) a podložky, zasielané z Malajzie, v súčasnosti zaradené do číselných znakov KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00 (ďalej len „príslušný výrobok“).