AEO konferencia v Soule

26/03/2012 14:53

Európska Komisia informuje všetky členské štáty o konaní Globálnej AEO konferencie, ktorá sa bude konať v dňoch 17.-19.4.2012 v Kórei. Orgnaizátorom konferecnie je Svetová colná organizácia. Ide o prvú medzinárodnú udalosť, kde sa stretnú zástupcovia z celého sveta. Konferencia bude riešiť úspechy i výzvy v úsilí o aplikáciu AEO programov v rámci sveta. Bude zameraná na posilnenie spolupráce a partnerstva medzi colnými orgánmi, súkromným sektorom a ostatnými kľúčovými stranami. 

Ponúkne lepšie pochopenie súčasných výziev v medzinárodnom obchode a vznikajúce bezpečnostné projekty v rámci celého sveta. Zdorazní potrebu vytvorenia a udržiavania štandardov pre zabezpečenie a úľahčenie obchodných dodávateľských reťazcov, najmä však pomôže hospodárskym subjektom v uľahčení obchodu. 

Účastníkmi konferencie budú podnikatelia, zástupcovia vlád, medzinárodných organozácií, odborníci z odboru, dodávatelia, akademicvi, poskytovatelia služieb, darcovia a ´další záujemcovia. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke https://www.aeo2012.org/