Elektronický obchod je stále náchylný na daňové úniky v oblasti DPH a colné úniky, konštatujú audítori EÚ

08.09.2019 09:16

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mnoho výziev pri výbere správnych súm DPH a ciel z elektronického obchodu zostáva ešte vyriešiť. Konkrétne, kontroly EÚ nie sú dostatočné na to, aby zabránili podvodom a odhalili porušovanie pravidiel, zatiaľ čo presadzovanie výberu stále nie je účinné. Podľa audítorov sa však posledným vývojom a novými ustanoveniami od roku 2021 rieši niekoľko zistených nedostatkov.

Tlačová správa

Osobitná správa č. 12/2019