Elektronická komunikácia po slovensky

11.04.2019 17:56

už ako sa vraví "Na Slovensku je to tak..." ...nuž a ako teda. Tak vlastná empirická skúsenosť môjho kolegu.

Najrpv bol problém, že je občanom iného členského štátu, čo na tom, že EÚ zaručuje všetkým občanom EÚ na území všetkých členských štátov rovnaké práva. Ide len o prázdne reči a deklarácie, ktoré nemajú žiadny praktický obsah, teda určite nie na Slovensku, lepšie povedané na príslušných štátnych úradoch na Slovensku. A o ktoré že ide, presne vymenujem, najprv Ministerstvo vnútra SR. Kolega čakal takmer  dva kalendárne mesiace, než mu vybavili kartičku na to, aby ako občan iného členského štátu na území SR mohol vôbec elektronicky ako osoba komunikovať s úradmi. Ale čuduj sa svete, kartičku mu po takmer dvoch mesiacoch síce doručili, akurát chyba lávky, žiadne zariadenie do ktorého by kartičku vsunul a pripojil sa tak k PC a cez internet aj na príslušný portál mu páni úradníci akosi źabudli poslať. Tak asi si ho mal vsunúť nikde.....že....A tak si ho bol nútený zohnať ako vedel. Poviem Vám toto je nekompetentnosť úradníkov Ministerstva vnútra SR ako vyšitá. 

Ďalej to tým ale neskončilo. Pokračovanie ako v rozprávke, a čo na tom, veď sme na Slovensku, ktoré je asi "výkvetom" a "pupkom" celej EÚ. 

Pokračovalo to tým, že právnická osoba je povinná si zriadiť elektornickú schránku na portále www.slovensko.sk, tak sme požiadali a opäť to je v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Čo nasledovalo bolo ako zo zlého sna. Nič sa nedialo. Tak sme prevzali iniciatívu a pánom úradníkom sme sa začali vehmentne pripomínať. Nuž poviem Vám neboli z toho vôbec nadšení, asi sme ich vyrušili z ich "kávičkovania". Nuž jeden odkazoval na druhého a lehoty plynuli a plynuli a nič sa nedialo, dôvody nikto nevedel vysvetliť, ani v čom je problém, asi si nikto  ani nedával námahu pátrať po príčine a čo na tom aj čo tam jedna firma, že zákon určuje a čo, ak neubude plniť praskneme jej pokutu a bude vybavené, no nie, páni úradníci slovenskí ministerskí, z vnútra. 

Nuž tak, dnes 11.4.2019 (podotýkam od začiatku roka sila sa k tomu nedostať, aby firma mohla normálne fungovať) sme sa dozvedeli, že chyba je v tom, že oni majú (rozumej na Ministerstve vnútra SR) v ich systéme v evidencii dve rovnaké osoby s rovnakým menom, priezviskom a aj rodným číslom. Náhoda, chyba? Že by? Ale kdeže, to len "BORDEL", ale taký až to trieska dverami. Horšie než v cárskom Rusku, vážení. Toto už vážne presahuje všetky medze! Odpoveď úradníka: oni to musia preveriť. A budú preverovať, až pokým nepomrieme. 

Krásny záver skoro rozprávkový....podobnosť v tomto príbehu nie je rýcdzo náhodná a osoby a inštitúcie nie sú vymyslené, ale reálne a v tom je ten zásadný problém. Slovensko nepotrebuje "Slušnosť", ono potrebuje odbornosť, zodpovednosť a kompetentnosť a toto všetko tu v tomto konkrétnom prípade na plnej čiare zlyháva a ten všemocný "PÁN ŠTÁT" ergo páni úradníci "ŠTÁTNY" si tu bačujú a smejú sa občanom a podnikateľskej sfére priamo do tváre. A tak ideme na Ministerstvo vnútra SR priamo, aby sme zazvonili ZVONEC, ale nie na ukončenie rozprávky, ale na zobudenie sa týchto nekompetentných úradníkov!!!

Nuž a tak nám došla trpezlivosť. Po víkende osobne na Ministerstvo vnútra SR a odtiaľ neodídeme pokiaľ nevybavia páni úradníci čo treba. Nuž poviem Vám na to musíte mať silné nervy, aby ste sa nechali do nekonečna ťahať za nos od nekompetentných úradníkov tohto štátu, kráľovsky platených z našich daní. 

Čo na tom, že CEP nefunguje, nemožno sa tam prihlásiť, kartičku má, zariadenie tiež, ale čuduj sa svete , ono to ani po štvrť roku nefunguje !!!