El. podpis na OP na ECK dočasne nepoužijete!

23.10.2017 15:48

Dnes vydalo Ministerstvo vnútra SR tlačovú správu, v ktorej obsahu je zrejmé, že na elektronické podpisovanie dočasne nebude možné využiť kvalifikovaný elektronický podpis na občianskom preukaze. Prinášame celé znenie na priloženom linku.

Prečítajte si tlačovú správu Minsterstva vnútra SR z 23.10.2017.

Z obsahu správy je zrejmé, že sa to dotkne aj elektornickej komunikácie v colnom konaní. Ak teda používate OP zvážte prípadnú náhradu cez vydanie kvalifikovaného certifikátu zo strany certifikačnej autority. 

Ministerstvo vnútra SR nespresnilo čo sa rozumie pod pojmom "dočasne". Finančná správa SR neinfomovala verejnosť o tejto skutočnosti, ani neuvádza, či a aký dosah to bude mať na zahraničný obchod a elektronickú komunikáciu v colnom konaní, ani v daňovom konaní.