Ekvádor v Andskom spoločenstve

02.03.2017 07:01

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2369 z 11. novembra 2016 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru.

Oznámenie týkajúce sa predbežného vykonávania medzi Európskou úniou a Ekvádorskou republikou Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru