Májové semináre k eDovozu

26.04.2016 21:12

DAVID PLUS, spol. s r.o, v spolupráci s C&D Services, spol. s r.o. a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK Vás pozývajú na seminár "eDovoz v legislatíve a v praxi", ktorý sa uskutoční:

 

10. 05. 2016 o 9:00 hod, NITRA, AGROINŠTITÚT, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex) Organizačne zabezpečuje DAVID PLUS, spol. s r.o. 

18. 05. 2016 o 9:00 hod, KOŠICE, TeleDom Hotel & Conference Center,Timonova 755/27 Organizačne zabezpečuje C&D Services s.r.o. 

19. 05. 2016 o 9:00 hod, BANSKÁ BYSTRICA, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43 Organizačne zabezpečuje C&D Services s.r.o. a BBRK SOPK

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov so spôsobom podávania elektronických colných vyhlásení v dovoze, praktické ukážky postupu pri práci s programovým vybavením.

 

PROGRAM: 

1. Elektronické colné konanie - Miroslav BUJNA 

  • Súčasný stav, základný rozsah projektu, potreby automatizácie v zmysle Colnému kódexu Únie 
  • Štandardný postup 
  • Zjednodušené postupy 
  • Havarijné postupy 
  • Ďalší plánovaný vývoj 2. fázy projektu 
  • Podmienky pripojenia a časový harmonogram nasadzovania eDovozu 

2. Modul ECKd pre program JCDwin – Martin ZÁHRADNÍK 

  • Predstavenie nového modulu pre eDovoz 
  • Praktická ukážka práce s programom 

3. Nový softvér pre colného deklaranta: MerkurIS, nástupca JCDwin – Stanislav TURZA 

  • Základné vlastnosti a požiadavky stanovené pre vývoj nového softvéru 
  • Praktická ukážka práce s programom 

4. Diskusia

 

Na seminár sa môžete prihlásiť elektronicky na stránke www.davidplus.sk

Cena: 65 EUR (bez DPH), V cene semináru je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie počas seminára a obed .

 

Po prijatí Vašej prihlášky bude na uvedený e-mail odoslaná ponuka - zálohová faktúra. Účasť sa považuje za potvrdenú po jej úhrade. V prípade neúčasti nie je možné nárokovať vrátenie poplatkov. Po naplnení kapacity miestnosti si organizátor vyhradzuje právo neprijať ďalšie prihlášky a prípadné úhrady vrátiť na účet odosielateľa.