FR SR cez TA3 tvrdí E-DOVOZ bude k 1.5.2016

04.10.2015 07:17

Systém "Centrálneho elektronického priečinku" (ďalej len CEP) doposiaľ od jeho spustenia v júli toho roka spôsobil nemalé problémy firmám najmä svojimi výpadkami. Finančná správa SR v snahe urýchliť prípravu a zavedenie CEP do praxe vynechala pilotnú prevádzku a rovno nasadila systém do ostrej prevádzky. Práve tým v dôsledku vychytávania nedostatkov a eliminácie jestvujúcich rezerv bola FS SR nútená opakovane odstavovať systém CEP a riešť rôzne nepredvídané situácie podľa sťažností subjektov pôsobiacich v zahraničnom obchode. 

Doposiaľ sa o termíne zavedenia e-dovozu skôr v kuloároch špekulovalo a žiadna oficiálne vyjadrenia, ktoré verejnosť očakávala nepadli. Televízia TA3 zverejnila klip, v ktorom sa vysokopostavený predstaviteľ FR SR vyjadruje o spustení ďalšej fázy CEP, ktorým očakávaný e-dovoz. 

Ak pominieme to, že ide o progresívny systém, tak nemôžeme opomenúť, že obdobný systém napríklad funguje v susednej Českej republike pozri priložený link, resp. v niektorých iných členských štátoch Únie, ktoré boli súčasťou pilotného projektu zavedenia tohto systému. Súčasťou tejto skupiny však Slovenská republika nebola. Časové oneskorenie okrem iného vzniklo i v dôsledku reorganizácie colnej a daňovej správy v Slovenskej republike, resp. ich spojenie do jedného celku s názvom "Finančná správa SR". 

Slovenská republika v tomto úsilí teda nepatrí medzi priekopníkov, len dobiehamie vlak, ktorý nám odchádza z nástupišťa. Subjekty pôsobiace v zahraničnom obchode by vedeli a mohli vydávať svedectvá o každodennej realite. Ak by nedochádzalo k absencií včasných rozhodnutí vedenia Finančnej správy Slovensko mohlo byť v súčasnosti oveľa ďalej pri zavádzaní elektronického colného konania a v podpore zhraničného obchodu. Ono totiž platí, že v prvom rade by Finančná správa SR mala poskytovať verejnosti a subjektom v zahraničnom obchode kvalitný a plnohodnotný servis a služby. 

Od 1.5.2016 vstúpia do účinnosti nové Unitárne colné predpisy, ktoré prinesú zásadné zmeny do colného konania a tu hrozí riziko, že v prípade ak Finančná správa SR nezvládne situáciu ako sme toho boli svedkami pri daňovom systéme pred troma rokmi, tak zahraničný obchod Slovenska by mohol byť vážne ohrozerný. Všetci zúčastnení dúfajú, že sa tak nestane. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie vysokého štátneho úradníka ohľadom zavedenia e-dovozu s vyslovením jeho konkrétneho termínu zavedenia a to od 1.5.2016, pričom Finančné riaditeľstvo SR k tak závažnej téme zatiaľ žiadnu oficiálnu tlačovú správu nevydalo.