Dovozné povolenia na cukor obnovené

26.06.2012 14:44

Dňom 21.6.2012 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 527/2012 ruší pozastavenie podávania žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót. Pozastavenie ustanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 41/2012 o podávaní žiadostí o dovozné povolenia pre referenčné číslo 09.4321 od 19. januára 2012 sa týmto ruší.

Na základe oznámení o nevyužitých a/alebo čiastočne použitých povoleniach sa množstvá opäť stali disponibilnými pod uvedeným referenčným číslom a podávanie žiadostí o dovozné povolenia na poradové číslo 09.4321 je týmto obnovené. Pozastavenie podávania žiadostí je preto zrušené.

Viac informácií získate TU.