Dovozné povolenia na cesnak

27.07.2012 09:26

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 659/2012 z 18. júla 2012 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. septembra 2012 do 30. novembra 2012 zavádza systém vydávania dovozných povolení najmä z Argentíny, Číny a iných tertích krajín tak u nových dovozcov ako aj u tzv. tradičných dovozcov. Presné znenie nariadenia nájdete TU.