Dovozné povolenia na cesnak

23.01.2013 15:24

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 38/2013 z 18. januára 2013 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. marca 2013 do 31. mája 2013 - účinné od 19.1.2013.