Dovozné povolenia na hydinu

23.01.2013 15:39

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 47/2013 z 21. januára 2013 o vydávaní dovozných povolení a o udeľovaní dovozných práv pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní januára 2013 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso - účinné od 22.1.2013.