Dovoz oviec, kôz a mäsa

09.07.2012 14:05

16.7.2012 nadobudne účinnosť zmena pri vydávaní veterinrárnych osvedčení podľa vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 546/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení.

Príloha I v časti 1 sa mení pri dovoze oviec a kôz z Kanady (britskej Kolumbie) do EÚ;

Príloha II v časti 1 pri dovoze čerstvého vykosteného a vyzretého  mäsa z kopytníkov z Botswany do EÚ.