Dovoz mäsa a vajec z UA

18.02.2013 07:45

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2013, ktoré mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa môže dovážať určitý druh mäsa, mäsových výrobkov a vajec a výrobkov z vajec do Únie.