Dovoz cukru s nižším clom

23.01.2013 15:19

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2013 z 18. januára 2013, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 17011410 a 17019910 so zníženým clom na hospodársky rok 2012/2013. Podmienky pre predkladanie ponúk sú obsiahnuté priamo v texte nariadenia, ktoré je účinné od 19.1.2013 a účinnosť stráca 30.9.2013.