Dovoz bionafty z AR a ID

18.02.2013 07:14

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 79/2013 z 28. januára 2013, ktorým sa zavádza registrácia dovozov bionafty s pôvodom v Argentíne a Indonézii. Účinné od 30.1.2013. Dôvodom boli nadmerné dovozy vedúce k dumpingu. Registrácia sa skončí do 9 mesiacov od zavedenia opatrenia.