Dovoz bioetanolu z USA

27.08.2012 21:28

Európska komisia priuajla Nariadenie č. 771/2012 dňa 23. augusta 2012, ktorým sa podľa článku 24 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, zavádza registrácia dovozu bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických.