Dovoz banánov z Guatemaly EK monitoruje

08.09.2019 09:01

Dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz čerstvých banánov zatriedených do položky 0803 90 10 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie s pôvodom v Guatemale nie je primerané.

Európska komisia to konštatuje vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie EEÚ) 2019/1203 z 12. júla 2019, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla nie je primerané pre dovoz banánov s pôvodom v Guatemale. 

Komisia bude na´dalej situáciu monitorovať a v prípade potreby prijme potrebné opatrenia.