Dohody o hydine EÚ/BR,TH

28.02.2013 07:49

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994, a Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994.