Dohoda WTO o uľahčení obchodu

28.12.2014 15:51

Rokovania členov Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) o dohode k uľahčeniu obchodu na ministerskej konferencii z decembra 2013 dospeli k záveru. V súlade s rozhodnutím prijatým na Bali, členovia WTO prijali 27. novembra 2014 protokol o zmene vložiť novú dohodu do prílohy 1A Dohody WTO. Dohoda o uľahčení obchodu nadobudne platnosť, ak dve tretiny členov ukončia domáci ratifikačný proces.

Konečný text je k dispozícii tu.

Dohoda o uľahčení obchodu obsahuje ustanovenia pre urýchlenie pohybu, uvoľnenie a nové štandardy v colnom konaní  na hraniciach pri preprave tovaru, vrátane tovaru v tranzite. Stanovuje tiež opatrenia na účinnú spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi na uľahčovanie obchodu a problémy s dodržiavaním colných predpisov. Ďalej obsahuje ustanovenia týkajúce sa technickej pomoci a budovania kapacít v tejto oblasti.

Predpokladaný prínos vo finančnom vyjadrení sa odhaduje na 1 bilión USD a malo by pribudnúť až 21 miliónov nových pracovných miest. Napriek tomu ide len o časť z pôvodných predpokladaných prínosov ešte z roku 2001 z rokovaní v katarskom meste Dohá. Medzi zásadné nedoriešené otázky patria dotované ceny potravín v Indií. Na výsledky podobnej dohody sa čakalo takmer 19 rokov, takže aj v tejto forme sa jej prijatie pokladá za úspech, najmä v čase kedy celosvetový obchod zaznamenáva v dôsledku turbulencii trhov a politickej nestability viaceré otrasy a riziká návratu hospodárskej recesie.