Dohoda o Brexite a politické vyhlásenie

06.04.2019 19:20

2019/C 66 I/01

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2019/C 66 I/02

Politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.