Dohoda EU-Palestína predĺženie o 3 roky

08.02.2019 06:46

ODPORÚČANIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ–OOP č. 1/2019 z 31. januára 2019, ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Palestínskej samosprávy [2019/223] 

Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného  brehu a Pásma Gazy, na druhej strane (ďalej len „dočasná dohoda o pridružení“), bola podpísaná 24. februára 1997 a nadobudla platnosť 1. júla 1997. 

 

 

Článok 1
Spoločný výbor písomným postupom odporúča, aby sa akčný plán EÚ a Palestínskej samosprávy predĺžil o tri roky odo dňa prijatia rozhodnutia o predĺžení.
 

Článok 2
Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

 

Prijaté v  Bruseli 31. januára 2019 

 

Viac informácií nájdete TU. 

Schválenie predĺženia akčného plánu o tri roky.