Dohoda EÚ-Japonsko platná

26.01.2019 15:55

Európska komisia zverejnila oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve v Úradnom vestníku dňa 11.januára 2019. 

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (1) podpísaná v Tokiu 17. júla 2018 nadobudne platnosť 1. februára 2019.