Dodatočné clá na oceľa hliník v USA

13.03.2018 12:54

Dňa 8. marca 2018 prezident USA  podpísal dve prezidentské vyhlásenia, ktoré ukladajú dodatočné clá pre oceľ a hliník dovážaný do Spojených štátov. V súčasnosti sa tieto povinnosti budú vzťahovať na všetky krajiny okrem výrobkov vyrobených v Kanade a Mexiku, ktoré sú vyňaté z objednávky. Clo nadobudne účinnosť pre tovary, ktoré boli dovezené alebo stiahnuté zo skladov do spotreby 23. marca 2018 alebo neskôr.

Clo na "výrobky z ocele" bude o ďalších 25% nad rámec všetkých platných ciel a poplatkov. V proklamácii sa definujú "výrobky z ocele" s použitím šesťmiestnych podpoložiek harmonizovaného systému (HS) konkrétne 7206.10 až 7216.50, 7216.99 až 7301.10, 7302.10, 7302.40 až 7302.90 a 7304.10 až 7306.90.

Clá na "hliníkové výrobky" bude o ďalších 10% nad rámec všetkých platných ciel a poplatkov. V proklamácii sa definujú "hliníkové výrobky" s použitím šesťmiestnych podpoložiek harmonizovaného colného sadzobníka (HS): a) surový hliník (HS 7601); b) hliníkové tyče, prúty a profily (HS 7604); c) hliníkový drôt (HS 7605); d) hliníkový plech, listy, pásy a fólie (ploché valcované výrobky) (HS 7606 a 7607); e) hliníkové rúry a rúrky a rúrkové a potrubné tvarovky (HS 7608 a 7609); a (f) hliníkové odliatky a výkovky (HS 7616.99.51.60 a 7616.99.51.70).

Dôrazne sa odporúča, aby dovozcovia prehodnotili svoje zatriedenie a stanovenie pôvodu s cieľom potvrdiť, či výrobok, ktorý importujete, bude podliehať dodatočným clám.

Výrobky z Kanady a Mexika sú osobitne oslobodené, výnimka však nie je trvalá a dôsledkom je pozastavenie povinností až do výsledku súčasných rokovaní NAFTA.

Toto vyhlásenie tiež umožňuje ďalším krajinám požiadať o vylúčenie z týchto dodatočných ciel. Možné to bude do 10 dní odo dňa vyhlásenia. Štátny tajomník vydá postupy na podanie žiadosti o vylúčenie. Ak budú ďalšie krajiny vylúčené v budúcnosti, budeme o tom informovať.