Dočasné zrušenie preferencií v obchodných dohodách

06.04.2019 20:11

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/287 z 13. februára 2019, ktorým sa vykonávajú dvojstranné ochranné doložky a iné mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie preferencií v určitých obchodných dohodách uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami.