Dočasná dohoda EÚ-VJA

16.05.2012 12:55

Dňa 14. mája 2012 sa začala predbežne uplatňovať Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami výcvhodnej a južnej Afriky (Ďalej len "VJA": Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zambia, Zimbabwe). Touto dočasnou dohodou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“). Znenie Rozhodnutia Rady a dočasnej dohody EÚ-VJA nájdete TU.

Zásady tejto dohody, ktorými sa riadia aj ďalšie rokovania medzi stranami v záujme dosiahnutia komplexnej DHP, sú:

a) vychádzať z acquis dohody z Cotonou;
b) posilniť regionálnu integráciu v regióne VJA (krajín východnej a južnej Afirky, ďalej len VJA);
c) postupovať asymetricky, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu a uplatňovanie opatrení týkajúcich sa obchodu a nástrojov ochrany obchodu;
d) osobitné a diferencované zaobchádzanie pre najmenej rozvinuté štáty VJA a zohľadnenie zraniteľnosti malých vnútrozemských a ostrovných krajín vrátane úrovne
a tempa liberalizácie obchodu;
e) variabilná geometria s cieľom umožniť štátu VJA, ktorý má na to predpoklady, uskutočniť liberalizáciu v skoršom časovom rámci a harmonograme;
f) začleniť uplatňovanie ustanovení o spolupráci v oblasti rozvoja takým spôsobom, aby najmenej rozvinuté štáty VJA, ktoré nemôžu v súčasnosti uzatvoriť dohodu o ponuke colných sadzieb, mohli využívať všetky výhody tejto dohody, najmä pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti hospodárstva
a rozvoja v tejto dočasnej dohode;
g) umožniť najmenej rozvinutým štátom VJA, ktoré ešte nepredložili ponuky zníženia colných sadzieb, aby tak mohli urobiť po podpise tejto dočasnej dohody za rovnakých alebo flexibilných podmienok a aby mohli využívať všetky výhody plynúce z jej ustanovení;
h) umožniť štátom VJA zachovať regionálne preferencie medzi sebou navzájom a s inými africkými krajinami a regiónmi
bez toho, aby boli povinné ich rozšíriť na ES.