Diagonálna kumulácia EURMED

27.12.2020 06:45

Uplatňovanie diagonálnej kumulácie pôvodu medzi zmluvnými stranami Regionálneho dohovoru o paneurostredomorských preferenčných pravidlách pôvodu v rámci zóny EURMED (ďalej len „dohovor“) si príslušné strany prostredníctvom Európskej komisie navzájom oznamujú platné pravidlá pôvodu. Diagonálna kumulácia sa môže uplatňovať iba v prípade, že strany poslednej výroby a konečného určenia uzavreli dohody o voľnom obchode obsahujúce rovnaké pravidlá pôvodu so všetkými stranami, ktoré sa podieľajú na získaní pôvodu, tzn. so všetkými stranami, v ktorých majú pôvod použité materiály.

Materiály s pôvodom v strane, ktorá neuzavrela dohodu so stranami poslednej výroby a/alebo konečného určenia, sa považujú za nepôvodné materiály. Konkrétne príklady sú uvedené vo vysvetlivkách týkajúcich sa paneuro-stredomorských protokolov o pravidlách pôvodu.

Na základe oznámení, ktoré strany predložili Európskej komisii, sa v pripojených tabuľkách uvádza:

v tabuľke č. 1 – zjednodušený prehľad možností kumulácie k 26. marca 2020,

v tabuľkách č. 2 a č. 3 – dátum, od ktorého sa diagonálna kumulácia začína uplatňovať.

Prikladáme kompletné znenie tohto Oznámenia.