Deň D nastal, BREXIT realitou

31.01.2020 07:46

Deň D 31. január 2020 - dátum odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie je realitou po odobrení parlamentmi oboch strán. 

Čo to znamená pre zahraničný obchod v kocke:

1. Plati prechodné obdobie pre kapitolu Colá únia od 1.2.2020 do 31.12.2020.

2. Možné predĺženie prechodného obdobia (ak Spojené kráľovstvo do 30.6.2020 o to požiada) o ďalšie obdobie, najneskôr do 31.12.2022.

3. Nebudú sa uplatňovať žiadne colné formality, ani colné predpisy vo vzájomnom obchode (UK/EU) počas prechodného obdobia.

4. Počas prechodného obdobia sa budú riešiť otázky usporiadania vzťahov po skončení prechodného obdobia - v úvahu prichádza uzatvorenie samostatnej zmluvy o vytvorení Zóny voľného obchodu (FTA) medzi UK a EU, alebo UK sa stane čelnom už jestvujúceho združenia EZVO (EFTA), kde členmi sú Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko. Iná forma je málo pravdepdobná.    

5. Počas prechodného obdobia budú firmy tak ako doposiaľ vykazovať vzájomný obchod cez plnenie tzv. spravodajskej povinnosti v systéme INTRASTAT.

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky kontaktujte nás, radi Vám podáme informácie.

Zabezpečíme plnenie spravodajskej povinnosti v systéme INTRASTAT - pozri tiež www.simstat.sk