CÚ MI nepotvrdí výstup z EÚ

18.02.2012 17:47

Podľa doterajších rozhorčených reakcií vývozcov Colný úrad Michalovce aplikuje nariadenie, ktorým bolo eliminované potvrdzovanie výstupu tovaru vo vnútrozemí pri vývoze tovarov mimo colného územia Spoločenstva. Narastá nespokojnosť a sťažnosti na tento postup najmä zo strany vývozcov. Situácia je na východe Slovenska je zložitá. Aký bude ďalší vývoj?