Colný kódex únie kodifikovaný

11.10.2013 19:01

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktoré bolo uverejnené v úradnom vestníku dňa 10.10.2013
ustanovuje Colný kódex Únie jeho prepracované znenie.

Ak sa chcete dozvedieť čo konkrétne pre Vás z tejto zmeny vyplýva a tiež časové horizonty jeho uplatňovania odporúčame Vám využiť našu ponuku:

Odborného semináru s názvom "COLNÝ KÓDEX ÚNIE", ktorý sa bude konať:

  • dňa 5.11.2013 v Trnave (9.00 h. - 15.00 h.) Starohájskej ul. 9/B, 1. poschodie (priestory C&D Services s.r.o.)
  • dňa 6.11.2013 v Banskej Bystrici (9.00 h. - 15.00 h.) Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica (priestory BBRK SOPK)