Colné zmeny vo Veľkej Británii od 1.1.2022

21.01.2022 12:45

Niektoré z dočasných colných a daňových úľav zavedených 1. januára 2021 pre tovar prepravovaný medzi Veľkou Britániou a EÚ budú od 1. januára 2022 odstránené.

Podniky obchodujúce s Európskou úniou ( EÚ ) by mali byť už pripravené na nové dovozné a vývozné colné kontroly, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2022.

HM Revenue and Customs ( HMRC ) je tu, aby pomohla obchodníkom a firmám prispôsobiť sa týmto zmenám a spolupracuje s obchodníkmi, aby im pomohla pripraviť sa. Zahŕňa to posielanie listov a e-mailov a poskytovanie webových seminárov pre obchodníkov vysvetľujúcich nové colné pravidlá, ktoré sa začínajú v Novom roku, opatrenia, ktoré musia vykonať, a podporu, ktorú ponúka HMRC .

Súčasné colné opatrenia pre tovar prepravovaný z Írska a Severného Írska do Veľkej Británie budú predĺžené dovtedy, kým budú prebiehať diskusie medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o uplatňovaní Severného Írska protokolu.

To znamená, že od 1. januára 2022 sa podľa plánu zavedú úplné colné kontroly pre tovar prepravovaný medzi zvyškom EÚ a Veľkou Britániou a pre tovar vyvážaný z Veľkej Británie do Írska.

Katherine Green a Sophie Dean , generálni riaditelia HMRC pre hranice a obchod, povedali:

Oceňujeme, že podniky už urobili toľko, aby sa prispôsobili novým obchodným procesom. Našou prioritou bude vždy zabezpečiť, aby podniky vo Veľkej Británii mohli naďalej obchodovať s EÚ .

Úzko spolupracujeme s priemyslom, aby sme vysvetlili zmeny, ktoré prichádzajú, a ako sa na ne pripraviť, a vieme, že mnohé podniky sú pripravené. Vyzývame ľudí, aby konali hneď – pre tých, ktorí potrebujú viac podpory a vedenia, je tu HMRC, aby vám pomohol.

Zmeny colných a daňových pravidiel ovplyvnia každého, kto obchoduje s Európou, bez ohľadu na typ alebo hodnotu tovaru, ktorý kupujú alebo predávajú, ako často obchodujú alebo ako sa ich tovar prepravuje.

Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022, zahŕňajú:

  • požiadavka na úplné colné dovozné vyhlásenia pre všetok tovar v čase, keď ho podniky alebo ich kuriér/dopravca privezú do Veľkej Británie, okrem prípadov, keď nejde o nekontrolovaný tovar dovážaný z Írska do Veľkej Británie
  • colné kontroly vo všetkých prístavoch a iných pohraničných miestach
  • požiadavka na vyhlásenie dodávateľa preukazujúce pôvod tovaru (buď Spojeného kráľovstva alebo EÚ ), ak používajú nulové sadzby dohodnuté v obchodnej dohode Spojeného kráľovstva s EÚ
  • sa menia kódy komodít, ktoré sa používajú na zatriedenie tovaru na colné vyhlásenia

Ďalšie informácie vysvetľujúce tieto zmeny, čo znamenajú pre podniky a ako sa pripraviť , sú dostupné na GOV.UK.

Pre pohyb tovaru do, zo Severného Írska alebo cez Severné Írsko platia rôzne pravidlá. Niektoré z týchto zmien ovplyvnia aj pohyb tovaru medzi Veľkou Britániou a EÚ .

Ak podniky presúvajú tovar do alebo zo Severného Írska, bezplatná služba podpory obchodníkov ich môže previesť týmto procesom. Môžu sa prihlásiť cez GOV.UK.