Colné zatriedenie zdravotníckeho materiálu v súvislosti s COVID-19 do nomenklatúry HS

04.11.2020 20:05

Svetová colná organizácia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravila pre člsneké krajiny pomôcku pri colnom zatriedení všetkých dotknutých zdravotníckych materiálov v súvislosti s pandémiou COVID-19 pre zjednodušenie obchodných transakcií a uľahčenie medzinárodného obchodu. 

Prinášame Vám prehľad colného zatriedenia zdravotníckeho materiálu v súvislosti s COVID-19 do nomenklatúry HS spracovanný do prehľaných tabuliek.