Colné kvóty na poľnovýrobky

02.03.2017 07:07

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/2389 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa.