Colné kvóty na hydinové mäso

08.01.2013 08:13

EK zverejnila oznámenie č. 2012/C 400/08 k dovozu hydinového mäsa z Brazílie a Thajska v rámci kvót k poradovým číslam uvedeným priamo v oznámení s odvolaním sa na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2012. V tomto oznámení EK uvádza vysvetlivky k určeniu maximálneho množstva v súlade s čl. 4 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 616/2007 a to na obdobie od 1.3. do 30.6.2013. Žiadosti o dovozné povolenia sa majú podávať v prvom januárovom týždni práve na už uvedené obdobie.