Kvóty na dovoz z Maroka

13.09.2012 08:30

Pokiaľ ide o colné kvóty EÚ na niektoré poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Maroku, EK uviedla do praxe zmenu legislatívy v podobe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001,