Dodatočné clá na tovary z EÚ pri dovoze do USA, účinné od 18.10.2019

31.10.2019 07:52

USA zaviedli zoznam hotových výrobkov na ktoré sa vzťahujú dodatočné clá. Konečné clá na výrobky budú určené zmenami a doplneniami HTSUS, ktoré USTR uverejnil v oznámení o federálnom registri. Dátum nadobudnutia účinnosti dodatočných ciel je 18. októbra 2019.

V niektorých prípadoch sa vymedzuje a obmedzuje rozsah pôsobnosti dodatočné povinnosti. V opačnom prípade, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú opisy výrobkov poskytované iba na informačné účely a neobmedzujú rozsah ďalších povinností. 

 Ide o rozdelneiIde o rozdelenie výrobkov a krajín do 15 kategórií, z ktorých sa Slovenskej republiky týka 7.

Konkrétne ide o:

na všetky kategórie je zavedené 25 % dovozné clo do USA a to s účinnosťou od 18.10.2019::

8 kategória - 0406 Syry a náhradky syra bez kravského mlieka, s hmotnostným obsahom tuku / 0,5% hm., podliehajú pre USA  kvótam.
9 kategória - 0406 Švajčiarsky ovčí syr ementál
10 kategória - 1602 - Bravčové mäso iné ako šunka a plece a kusy z nich, neobsahujúce obilniny alebo zeleninu, vykostené
a varené a balené vo vzduchotesných obaloch
11 kategória - 0406 Syr z pecorina z ovčieho mlieka, v pôvodných bochníkoch, nevhodný na strúhanie
12 kategória - 1601 Bravčové klobásy, Bravčové klobásy a podobné výrobky z bravčového, bravčového mäsa alebo krvi; potravinové prípravky na ich základe,
0403 Jogurt, 0405 Maslo, 0406 Tavený syry a syry a náhradky bez kravského mlieka,
2008 Čerešne, broskyne, zmesi ovocia - konzervované, 2009 - čerešňová šťava, zeleninová a paradajková šťava
13 kategória -  0405 Mliečne nátierky, Ostatné mliečne nátierky, 0406 Tavený syr a syrové náhradky, 1602 Bravčové mäso spracované a konzervované 
14 kategória - 0405 Tuky a oleje z mlieka, 0406  Syry a náhradky, 1605 Mušle, 2007 Želé ríbezle a bobuľoviny ovocia, 2008 Hrušky, inak upravené alebo konzervované, 2009 Hrušková šťava

15 kategória - 0403 Sušené m lieko; smotana, kefír, 0405 Mliečne nátierky, 0406, Syry a náhradky, 0805 Pomaranče, mandarínky, klementínky, citróny, 0812 Čerešňe konzervované, 0813 Čerešne sušené, 1602 Bravčové droby

Pokiaľ máte niektoré z týchto tovarov a nie ste si istý, či sa na Vás opatrenia pri importe do USA skutočne vzťahujú, obrátťe sa na nás a my Vám poskytneme presné informácie o zavedených opatreniach na Vaše tovary a či sa Vás skutočne aj týkajú.