CEP (Centrálny elektronický priečinok)

09.10.2015 10:55

Od júla 2015 zažívajú hospodárske subjekty stresové situácie pri nehlásených a nepredvídaných výpadkoch a plánovaných a vopred avizovaných technických odstávkach systému CEP vzhľadom na zmenu, ktorá znamenala spustenie toho systému do každodennej obchodnej praxe. 

To čo pôvodne bolo od 20.7.2015 spustené na účely elektronickej komunikácie s colnou sekciou Finančnej správy SR:

elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS

elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení vo vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze.

Ak sa vžije ktokoľvek do pozície exportéra, ktorý vyváža tovar z EÚ, konkrétne z časti colného územia, ktorým je Slovenská republika, v prípade ak realizujete colné formality na Slovensku, tak pôvodný zámer, ktorý Finančná správa SR deklarovala ako progresívny systém na podporu a zjednodušenie zahraničného obchodu v súčasnosti skôr pôsobí kontraproduktívne. 

Ak firma nechce riskovať prípadné omeškania dodávky tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, preventívne zabezpečí vývozné colné formality mimo územia Slovenskej republiky. Aj takto pôsobí v súčasnosti snaha Finančného riaditeľstva SR o zlepšenie e zefektívnenie poskytovania servisu pre hospodárske subjekty aktívne pôsobiace v oblasti zahraničného obchodu.

Štatistiky o tom, koľko slovenských firiem preventívne zabezpečuje colné konanie najmä pri vývoze mimo územia Slovenskej republiky oficiálne nie sú vedené, avšak databázy Európskej únie, či EUROSTATU rozhodne poskytnú čísla, avšak nie dôvody.

Staré príslovie vraví "Radšej dva krát meraj, než budeš raz rezať". Manažment Finančnej správy SR urobil v dôsledku tlaku rozhodnutie o spustení CEP bez jeho odskúšania v pilotnej prevádzke s dostatočným časovým predstihom, kedy mohol eliminovať technické problémy, ktoré sa postupne v systéme objavujú a spôsobujú nefunkčnosť a časté výpadky systému elektronickej komunikácie s colnými úradmi.   

Interní i externí odborníci, ktorí pracujú a zúčastňujú sa na projekte systému CEP si svoju prácu rozhodne odvádzajú kvalitne, avšak zásadnou chybou je ignorovanie stavu pripravenosti po technickej stránky a politické rozhodnutia, ktoré hazardujú z hodnotami, spôsobujú škody exportérom, zdržiavanie a omeškanie zásielok a tým aj spomaľovanie exportu Slovenskej republiky do tretích krajín mimo Európskej únie. Kto sa prihlási k spôsobeným škodám a tieto v súlade s platnou legislatívou aj nahradí? "Na Slovensku je to tak".