Bionafta z Argentíny cez záväzky

18.02.2019 07:03

Pôvodný zámer EÚ zaviesť vyrovnávacie clá na dovoz bionafty z Argentíny, bol nahradený prijatím záväzkov zo strany argentínskych výrobcov a vývozov bionafty do EÚ. V rámci prešetrovania Európska komisia vykonala procesné úkony a dospela po konečnom poskytnutí informácií všetci spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia vrátane ich prepojených spoločností spolu s Argentínskou komorou pre biopalivá (Cámara Argentina de Biocombustibles, ďalej len „CARBIO“) ponúkli cenové záväzky v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1037.

S cieľom zabezpečiť splniteľnosť záväzkov argentínski vývozcovia predložili ponuky záväzkov s jednou minimálnou dovoznou cenou dotknutého výrobku (ďalej len „MDC“).

Doplnkové kódy v TARIC: C493 až C490.

Viac informácií nájdete TU.