Bezpečnosť Európskej únie?

28.10.2015 07:43

Slovo "migrant" sa stalo synonymom ohrozenia občanov Európskej únie, pretože väčšina občanov nielen Slovenska vníma situáciu so znepokojením a pocitmi ohrozenia vlastnej bezpečnosti, domovov a istôt, ktoré priestor s názvom "Schengenský" doposiaľ predstavoval.

Nezodpovední politici, necitlivé vojenské zasahovanie do situácie krajín, export demokracie západného typu do krajín ako sú Sýria, Lýbia, Irak, Afganistan a mnohé ďalšie spôsobili neľudské podmienky života, ktoré vyháňajú občanov týchto krajín hľadať útočisko inde. Prebieha najväčšia vlna migrácie obyvateľstva od druhej svetovej vojny. Títo ľudia sú zúfalí, bezradní a hľadajú miesto, kde môžu žiť v mieri a v pokoji vychovávať svoje deti a prežiť dôstojný život v súlade s chartou základných ľudských práv a slobôd OSN.  

Prečo nefunguje SCHENGENSKÝ priestor? Pozrite si, ktoré krajiny sú začlenené do tejto zóny a pozrite si pozorne aj samotné znenie textu tohto dohovoru v slovenskom jazyku. Potom si zodpovedzte otázku, prečo systém nefunguje, načo máme dobre platené ozbrojené zložky, načo politici rokujú, načo celý ten dobre platený aparát, ak zlyháva na celej čiare? Ako sa potom cítia občania členských krajín Európskej únie? Kto chráni teda ich vlastnú bezpečnosť? Uvedomujú si vôbec politici, či aj bežní občania, že okrem pomoci, je potrebné neopomenúť elimináciu prenosu chorôb, nákaz, či epidémie, ktorá s príchodom týchto ľudí o ktorých nič nevieme hrozí? Taktiež bezpečnostné riziká a prenikanie napr. kriminálnych živlov a pod., či ekonomických migrantov?   

Pomáhať je ľudské a potrebné, avšak i to má svoje pravidlá, hranice a tieto treba dodržiavať tak ako tieto pravidlá dodržiavajú občania Európskej únie, inak vzniká anarchia. Za čo boli Slováci cepovaní od predstaviteľov Európskej únie keď sa posudzovalo plnenie prísnych kritérií pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie a Schengenského priestoru na hranici s Ukrajinou? 

Na čo potom potrebujú napríklad Ukrajinci, či Rusi víza k pobytu v Európskej únii, ak „migranti“ si chodia cez hranice mimo vyhradených hraničných priechodov cez zelenú hranicu, pričom médiá nám ukazujú len jednu stránku mince, obrázky uzimených a unavených ľudí. Ako občania, ľudia i kresťania nielen chápeme zlú situáciu týchto ľudí, ale pomáhame i cez rôzne neziskové organizácie a občianske združenia ako sa dá. To o čom už médiá nehovoria a rozhodne by mali informovať sú hrozby a riziká, ktoré zo sebou tento novodobý fenomén prináša. Ide o nevedomosť, demagógiu, či senzáciu? Kam sa podel zdravý rozum, zmysel pre plnenie povinností a to čo novinári tak radi zdôrazňovali, že Európa je bezpečná pre jej občanov?  

Tovarová bezpečnosť sa začala paradoxne riešiť po udalostiach v roku 2001. Pýtame sa, kedy sa opäť začne vážne, pragmaticky, ale najmä efektívne riešiť opäť bezpečnosť personálna a ochrana práv občanov  Európskej únie, nakoľko ide o geopolitický priestor v ktorom žijeme a tu máme svoje rodiny a cítime sa tu aspoň zatiaľ bezpečne. To skutočne máme politikov, aparát Európskej komisie, či vyše 700 poslancov v europarlamente tak bezradných, schopných viesť akurát vzletné reči a vyhrážať sa krajinám ktoré majú iný názor na riešenie tejto krízy?

Na záver len jeden poznatok, keď sa eurokomisár Dimitris Avramopoulos z Grécka nezastavil vo svojich vyjadreniach do médií pred tým, aby dal na jednu úroveň stavanie oplotení teraz v Maďarsku a za totality v krajinách bývalého východného bloku. Nuž sladká to nevedomosť, nakoľko tento pán za prvé by mal byť tíško, pretože Grécko si neplní povinnosti vyplývajúce zo Schengenského dohovoru pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie a za druhé, počas totality štáty východného bloku plotom „železnou oponou“ bránili úteku vlastných občanov na západ a nie opačne, ale to asi tento pán buď ignoruje, alebo jeho znalosti z histórie sú veľmi chabé. Nuž ak sa pán Jozef Banáš ako bývalý exdiplomat a neprekladanejší Slovák vyjadril, citujem: "Európe vládnu najväčší hlupáci a oportunisti, ja som ich poznal. V Bruseli sú idioti." Vyjadrenia gréckeho eurokomisára pre migráciu a vnútorné veci to len potvrdzuje.