Banány 2016 preferenčné clo

09.12.2016 18:30

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2100 z 30. novembra 2016, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je pre rok 2016 pre dovoz banánov s pôvodom v Peru vhodné

Článok 1

Dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz čerstvých banánov zatriedených do položky 0803 90 10 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie a s pôvodom v Peru nie je počas roku 2016 vhodné.
 

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.