Aplikácia uľahčení Európskej komisie na Slovensku

17.06.2020 20:35

Ako informuje verejnosť a podnikateľskú sféru o opatreniach prijatých Európskou komisiou na uľahčenie pre obchodnú sféru Finančná správa na Slovensku? Tieto opatrenia platia pre celú EÚ a všetky jej členské štáty rovnako. Slovenské colné orgány sa správajú "štandardne", viacmenej nikto Vám nevie na colných úradoch, ani na pobočkách povedať, čo vlastne platí a čo nie, vládne akési bezvládie. Riešia to štandardnými postupmi a spôsobmi, akoby sme už mali koronakrízu za sebou a žiadne riziká tu nehrozia.
 

Prinášame Vám prehľad opatrení, uľahčení a toho, čo mali a majú aplikovať aj colné úrady na Slovensku:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-r
Finančná správa na svojom webovom sídle o týchto uľahčeniach počas koronakrízy informovala:
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia/_1
 

Otázka znie, prečo potom opatrenia Európskej komisie Finančná správa dôsledne neaplikuje v každodennom výkone služby a neumožňuje predkladanie, dokumentov v elektronickej forme s vylúčením osobnej účasti napríklad v prípade, že colníci pozastavia colné vyhlásenie v zjednodušenom postupe s tým, že výsledok kontroly ja A2, čo znamená dokladová kontrola. Osobnému kontaktu sa jednoducho nevyhnete. 

Načo je ECK, ak osobný kontakt je nevyhnutný (pozor nemienim tým licencie, osvedčenia o pôvode a pod., ale aj tie sa dajú a sú riešené zo strany EK).  Namiesto toho, aby Vám príslušník finančnej správy ozbrojený (predtým colník) oznámil s využitím ECK aký doklad od Vás požaduje, nevyhnete sa tomu, že ste nútení to osobne riešiť priamo na pobočke colného úradu. Pritom by stačilo oznámiť deklarantovi cez ECK aký doklad colník požaduje, prípadne dôvod pozastavenia a po doložení a splnení požiadaviek, by proces kontinuálne mohol pokračovať, pričom doklady sa odošlú elektronicky, nakoľko colné predpisy taxatívne upravujú, že originály musí mať deklarant v tom čase v držbe. Dalo by sa povedať, že ide o ECK na "slovenský spôsob"?  Taký postup sa dá považovať za legitímny, jednoduchý, vylučuje riziko ako pre colníkov, tak deklarantov, vylučuje osobný kontakt a hlavne chráni všetkých aktérov pred rizikom infikovania. Okrem toho takto colné konanie pri vývoze potrvá namiesto 3 hodín, len niečo do 30 minút, čo šetrí náklady firmám i štátu. Prečo to potom takto nie je v rpaxi aj realizované?


Prichádza táto aktivita náhodne alebo to súvisí s uvoľnením opatrení, ktorá môže spôsobiť opätovný výskyt ohnísk infikovaných oblastí na Slovensku, čo sa už aj na východe Slovenska deje. Alebo naopak ide o prehnanú horlivosť pri plnení úloh, či úlohy, ktorých plnenie požaduje od Finančnej správy Ministerstvo dopravy? No otázka tiež znie, či si vybralo na túto činnosť ten úplne správny čas, teda problém je v načasovaní a spôsobe vykonania.


Toto má byť príspevok Finančnej správy k stabilizácií situácie na časti colného územia Európskej únie? To hádam nie, pretože to čo obvykle vybavíte za pár minút a prejde to zjednodušeným prepustením napríklad pri vývoze sa teraz stretáva s pozastavovaním zásielok a striktnou kontrolou tzv. transportných licencií, kde požadujú colníci údajne na základe požiadavky z Ministerstva dopravy predloženie originálu plus pas vodiča MKD a technický preukaz od vozidla MKD. Okrem toho sa deklaranti nevyhnú osobnému intenzívnejšiemu kontaktu s vodičmi MKD s rôznych kútov Európy, či priľahlých oblastí, a to už je rizikový faktor, nakoľko na Slovensku práve príšelci z iných krajín preniesli infekciu na územie Slovenska. Ako sa k tejto informácií postaví asi hlavný hygienik, pretože považujeme za potrebné ho informovať o týchto zvláštnych praktikách a verejnosť taktiež.


Colníci samotní ostávajú rizikovou skupinou, nakoľko sa nevyhnú týmto osobnému kontaktu, ktorý by mal byť i naďalej obmedzený na minimum, najmä s cudzincami s tzv. menej bezpečných krajín, apropo viete ktoré to sú? Nie, no tak prečo Finančná správa na svojich vývesných tabuliach na pobočkách a colných úradoch, či webovom sídle o tom neinformujú? Kto je zodpovedný za takýto nezodpovedný prístup? Kto ponesie následky za takéto konanie? Vyvodí vedenie Finančnej správy z toho nejaké konzekvencie? Alebo sa  budeme tváriť, že sa vlastne nič nedeje, pokiaľ v dôsledku podobného konania neprepukne infekcia opäť v regiónoch Slovenska.