Antidumping na dovoz z CN

20.09.2012 06:55

Európska Komisia zaviedla dočasné antidumpingové clo na dovozy určitých výrobkov s pôvodom z Čínskej ľudovej republiky:

- hliníkových fólií vo zvitkoch prijatím Nariadenie Komisie (EÚ) č. 833/2012 dňa 17.9.2012,

- výrobkov z ocele s organickým povlakom prijatím Nariadenia Komisie (EÚ) č. 845/2012 z 18. septembra 2012.