Johnson chce dohodu s EÚ

03.10.2019 22:05

Boris Johnson ako premiér Spojeného kráľovstva dňa 2.10.2019 píše osobný list Jean-Calude Junckerovi predsedovi Európskej komisie, v ktorom mu navrhuje pred osudovým zasadnutím Rady EÚ 17.10.2019 zásadné zmeny s ohľadom na riešenie patovej situácie tzv. "Írskej poistky".

Doslova Junckerovi píše, citujem: "Táto vláda chce dohodu, tak som presvedčený, že urobíme pre to všetko."

Ďalej Johnson píše, citujem: "Považujem za primeraný kompromis: vytvorenie širokej pozemnej zóny, o ktorej sa domnievam, že dohoda sa môže začať formovať."

Preto teraz navrhujeme nový Protokol o Írsku / Severnom Írsku. Návrh právneho textu tohto Protokolu doručujeme dnes skupine Task Force 50. Pripájam poznámku s vysvetlením, v ktorej uvádzam ďalšie podrobnosti návrhu, a tento list a poznámku dnes aj zverejňujem.

 

Je založený na piatich častiach.

 

  1. Náš návrh sa v prvom rade zameriava na náš záväzok nájsť riešenia, ktoré sú zlučiteľné s Dohodou z Belfastu (Veľký piatok). Tento rámec je základom pre správu v Severnom Írsku a jeho ochrana je najvyššou prioritou zo všetkých.
  2. Po druhé, to potvrdzuje náš záväzok k dlhodobým oblastiam spolupráce medzi Veľkou Britániou a Írskom, vrátane tých, ktoré sú stanovené v Dohode z Belfastu (Veľký piatok), ale aj ďalších, v niektorých prípadoch, ktoré  predchádzali nášmu členstvu v Európskej únii: spoločný cestovný priestor, práva všetkých ľudí žijúcich v Severnom Írsku a spolupráca medzi severom a juhom. Tieto ujednania boli stanovené v predchádzajúcom protokole a mali by sa zachovať v novom protokole.
  3. Po tretie, umožňuje potenciálne vytvorenie regulačnej zóny na celom ostrove v Írsku, ktorá by sa vzťahovala na všetok tovar vrátane poľnohospodárskej produkcie. Pokiaľ by existovala táto zóna, odstránili by sa všetky regulačné kontroly obchodu s tovarom medzi Severným Írskom a Írskom tým, že sa zabezpečí, aby nariadenia o tovare v Severnom Írsku boli rovnaké ako vo zvyšku EÚ.
  4. Po štvrté, táto regulačná zóna musí závisieť od súhlasu dotknutých strán. Je to nevyhnutné pre prijateľnosť opatrení, podľa ktorých časť Spojeného kráľovstva prijíma pravidlá iného politického subjektu. Je to zásadné pre demokraciu. Navrhujeme, aby Výkonné Zhromaždenie Severného Írska malo možnosť tieto opatrenia schváliť predtým, ako nadobudnú účinnosť, to znamená počas prechodného obdobia a potom každé štyri roky. Ak súhlas nie je zabezpečený, platnosť dojednaní vyprší. To isté by sa malo vzťahovať na jednotný trh s elektrickou energiou, ktorý stanovuje rovnaké zásady.
  5. Po piate a napokon, po týchto prechodných obdobiach bude Severné Írsko po skončení prechodného obdobia úplne súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, nie Európskej únie. Pre túto vládu bolo vždy zásadným bodom, že Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu EÚ na konci prechodného obdobia. Musíme to zrealizovať ako ucelené riešenie. Kontrola obchodnej politiky je základom našej budúcej vízie.
Poznámky autora:
 
Nuž je len otázne, prečo s takýmto návrhom Brtiská strana otáľala a čakala do poslednej možnej chvíle a hrotila situáciu svojimi vyhlásenaimi o tom, že ak nedoôjde k dohode odídu bez dohody. Išlo skutočne o rýdzi politický kalkul, alebo politickú vyjjednávaciu taktiku v snahe prísť s riešením v poslednej možnej chvíli, aby Únia už nemlala iné možnosti? 
Mám z toho nepríjemný pocit, že ide o spôsob vydierania, kde doteraz Johnson razil tvrdú pozíciu "NO DEAL", avšak keď zistil, že mu horí pod zadkom akosi otočil a už prichádza prakticky s návrhom, kedy sú ochotní z časti územia Spojeného kráľostva, ktorým je Severné írsko vytvoriť v podstate FREE ZONU spoločne s Írskom na jednom ostrove. A čo na to povie Európska Rada, Európska komisia a členské štáty na zasadnutí 17.10.2019. Zostávajú 2 týždne na to, čo sa tu nevyriešilo za posledné 3 roky, vážení !!!