Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávok

24.07.2013 20:16

Pohľadávky môžeme vymáhať prostredníctvom exekútora, alebo súdnou cestou. V prípade súdneho vymáhania pohľadávok nemajte obavy. Vaša účasť na súde nie je nutná, nakoľko Vás môže zastupovať advokát. Vychádza sa pritom z predložených dokumentov, ktoré preukazujú existenciu pohľadávky. V prípade, že sa dlžník proti platobnému rozkazu neodvolá, rozhodnutie je právoplatné.

Pre úspešné vymáhanie pohľadávok je potrebné doručiť príslušné dokumenty. Ide najmä o zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo, o pôžičke, úvere a iné), doklad o prevzatí tovaru, dodací list, či objednávky. Prípadne aj korešpondenciu medzi veriteľom a dlžníkom, či iné písomnosti súvisiace s pohľadávkou. V prípade ústnej pohľadávky je nevyhnutný svedok, poprípade viac svedkov, ktorí túto skutočnosť, ako aj samotnú existenciu pohľadávky môžu dosvedčiť.

 Vysoká účinnosť vymáhania pohľadávok je najmä pri nižších sumách. Čo sa týka dĺžky vymáhania, tá závisí tak od výberu dobrého advokáta, ako aj od rýchlosti súdu, či aktivity exekútora. Štandardne vymáhanie trvá 1 mesiac až 1 rok. V niektorých prípadoch dopomôže k vymáhaniu aj podanie trestného oznámenia.