Akčný plán EÚ-Libanon

09.12.2016 19:05

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2131 zo 17. októbra 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci Asociačnej rady ustanovenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie priorít partnerstva EÚ – Libanon vrátane paktu.

ROZHODNUTIE č. 1/2016 ASOCIAČNEJ RADY EÚ – LIBANON  o dohode na prioritách partnerstva EÚ a Libanonu. 

EÚ a Libanon sa dohodli na upevnení svojho partnerstva prostredníctvom schválenia súboru priorít na obdobie rokov 2016 – 2020 s cieľom podporiť a posilniť odolnosť a stabilitu Libanonu a zároveň riešiť otázku vplyvu dlhotrvajúceho konfliktu v Sýrii.