ADclo na radiátory z Číny

13.11.2012 09:24

Rada EÚ zaviedla na dovoz hliníkových radiátorov antidumpingové clo z Číny prijatím Vykonávacieho nariadenia č. 1039/2012, ktoré je účinné od 10.11.2012. Táto informácia je dôležitá najmä pre dovzcov týchto produktov.