AD konanie pri dovoze tkaných textílií zo sklenných vlákien z Číny a Egypta

06.04.2019 19:52

(2019/C 68/09)

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte.