AD clo na výrobky z ocele pôvodom z Číny

04.07.2019 16:45

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019,

ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019,

ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike